چگونه ارائه خدمات الکترونیکی را در سازمان خود توسعه دهیم؟

در چارچوب طرح تحول نظام‌اداری و نیز برنامه توسعه دولت الکترونیک، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی موظف به بهبود و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات