سامانه ثبت و رسیدگی به اعتراضات حذف شدگان یارانه نقدی

با شروع حذف یارانه پردرآمدها و اعتراض افرادی که خود را محقق این حذف ندانستند، از فردا -پنجم خرداد ماه – فرصتی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات