ثبت اختراعات در دنیا تبدیل به یک حرکت درآمدزا شده است

رییس اولین کنفرانس نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی گفت: در حال حاضر در دنیا ثبت اخ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات