هزینه‌های مربوط به اینترکانکشن مخابرات و ایرانسل همچنان شفاف نیست!

اختلاف نظر بین مخابرات و ایرانسل بر سر هزینه‌های مربوط به اینترکانکشن بار دیگر موجب دغدغه خاطر سهامداران مخابر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات