ایجاد کارگروه پدافند سایبری در حوزه تاسیسات هسته‌ای

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به رویکردهای پدافند سایبری به عنوان یکی از برنامه‌‌های اصلی کشور، گفت: کارگروه پدافند سایبری در حوزه هسته‌ای برای تاسیسات هسته‌ای نطنز راه‌اندازی شده است.

سردار غلامرضا جلالی امروز در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری با اشاره به شکل‌گیری ادبیات جنگ و دفاع در فضای سایبری از سال ۲۰۰۶ تاکنون، گفت: بر این اساس رویکردهای پدافند سایبری در برنامه اصلی کشورها قرار گرفته است و ما نیز در قرارگاه پدافند سایبر، تهاجمات و تهدیدات در حوزه زیرساخت‌های پراهمیت و حساس کشور را مدیریت و کنترل می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۳ کشور در دنیا ساختار دفاعی سایبری دارند، از تهاجمات سایبری به عنوان جنگ متمدنانه نام برد و گفت: باید برای سرمایه‌‌های اصلی کشور که از نظر اهمیت، حیاتی تلقی می‌شوند، راهکارهای امنیتی بکار برد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به خسارات سنگینی که در حوزه مفاهیم جنگ سایبری کشورها را مورد هدف قرار می‌دهد، گفت: ما در ایران در حوزه نظامی شاهد سرعت شدید مفهوم جنگ سایبری هستیم؛ به نحوی که هم‌اکنون هواپیماهای بدون سرنشین و پهپادها، قدرت تهاجم جاسوسی دارند که ترکیبی از جنگ سایبری هوایی محسوب می‌شود.

۵۶۵۶

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا