چالش بازگشت سرمایه برای اپراتورهایی که وام‌دار ۲G برای هزینه در ۳G و ۴G هستند

تجربه ۷۲ اپراتور در کشورهای توسعه یافته که از ۲G به ۳G مهاجرت کرده‌اند، نشان می‌دهد پس از استارت نسل ۳ به مدت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات