کاهش هزینه‌‌های بهره‌برداری ساختمان‌ها با نرم‌افزار ایرانی

در طول دوره اجرای پروژه‌های ساختمانی، با انبوهی از اطلاعات متعدد و متنوعی روبه‌رو هستیم. اطلاعاتی که به علت فق… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات