تماشا کنید: سوختن یک الماس در اکسیژن خالص

الماس آبی

الماس یکی از سنگ‌های قیمتی بوده و ساختار منشوری دارد؛ این عنصرکربن گرافیت است که در فشارهای بالا پایداری بسیاری دارد اما اگرچه عنصری بادوام است اما با این حال می‌توان آن‌ را تخریب کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت