طراحی پرنده بدون سرنشین ویژه امداد و نجات در دانشگاه امیرکبیر

طراحی پرنده بدون سرنشین ویژه امداد و نجات در دانشگاه امیرکبیر

یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر موفق به طراحی پرنده بدون سرنشین خود پایدار برای امداد و نجات با قابلیت حمل ۳۰ کیلو گرم بار، شد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت