معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات: مسدود شدن نرم‌ افزارهای موبایل دست وزارت ارتباطات نیست

صادق عباسی شاهکوه

به گفته‌ی معاون سازمان تنظیم مقررات رادیویی، کاهش میزان پیامک و تماس اپراتورها به دلیل فعالیت نرم افزارهای موبایلی یک چالش جهانی است و در کشور ما نیز آمار پیامک دیگر رشد نداشته و حتی رو به کاهش است. با این حال مسدود سازی این نرم‌افزارها در دست وزارت ارتباطات نیست.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت