اکتشافات تازه: اولین ماهی خونگرم جهان

ماه ماهی، نخستین ماهی خونگرم کشف شده در جهان

تا کنون هر چه شنیدیم، گواه از خونسرد بودن ماهی‌ها می‌داد. ولی جهان امروز، دنیای تغییر و اکتشافات تازه است. محققان دریافتند نوعی ماهی‌ ساکن اعماق اقیانوس، این باور همیشگی را نقض می‌کند. این ماهی که به بزرگی یک تایر ماشین است، خونگرم بوده و ماه ماهی نامیده می‌شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت