شناسایی استعدادهای بانکداری در بانک شهر برای نخستین بار در کشور

نخستین تجربه برگزاری آزمون استعدادیابی و تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان، توسط بانک شهر و به صورت همزمان در سراسر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات