برگزاری یازدهمین آزمون تعیین سطح ارزی و دومین آزمون بانکدار

یازدهمین آزمون تعیین سطح ارزی و دومین آزمون انتصاب متصدیان امور بانکی به سمت بانکدار به طور همزمان در تهران و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات