بیمارستان بانک ملی در مسیر ارتقای کمی و کیفی خدمات

بیمارستان بانک ملی ایران به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات پزشکی و خدمت‌رسانی مطلوب به بیماران، اقدامات ویژ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات