ایرانیان باستان از نوعی سلاح شیمیایی در جنگ با رومی‌ها استفاده کرده‌اند

ایرانیان باستان از نوعی سلاح شیمیایی در جنگ با رومی‌ها استفاده کرده‌اند

تعداد زیادی از سلاح‌های شیمیایی در دوران باستان وجود داشته‌اند که در تحقیقات نامی از آن‌ها برده نشده و ظاهرا فقط افراد معدودی از مستندات باقی مانده از دوران باستان آگاه هستند. با این حال در تفاسیر جدیدی که از نبرد ایران و روم در تونل دورا شده چنین بر می‌آید که ایرانی‌ها به خوبی از اسلحه‌ای شیمیایی استفاده می‌کنند. همراه زومیت باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت