با ظهور خودروهای بدون راننده هزاران شغل از بین می‌ رود

خودروهای بدون راننده گوگل

یکی از رویاهای بشر ظهور روبات‌ها در آینده است. برخی ظهور روبات‌ها را به حقیقت پیوستن یک رویای شیرین می‌دانند و برخی دیگر آن را کابوس قلمداد می‌کنند. در این بین خودروهای بدون راننده حالا تبدیل به موضوع تحقیقاتی بسیار مهمی شده‌اند و سرمایه‌گذاری کلانی هم روی آن‌ها صورت گرفته است. اما ترس همیشگی انسان‌ها این است که با روی کار آمدن روبات‌ها امنیت شغلی انسان‌ها تهدید شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت