تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان تامین اجتماعی پس از ۶۰ سال

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از اقدامات انجام شده به منظور تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی در این… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات