تعلیق پروانه اپراتور چهارم به دنبال ناکامی پروژه اتصال فیبر نوری منازل

فیبرنوری

ایرانیان نت، اپراتور چهارم با هدف اتصال منازل به فیبر نوری در سال ۹۱ راه‌اندازی شد تا باعث افزایش سرعت دسترسی مشترکان به اینترنت پرسرعت از طریق فیبرنوری شود. اما این اپراتور هیچ پیشرفتی نداشته و سازمان تنظیم مقررات پروانه‌ی آن را به حالت تعلیق برده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت