پیاده روی ۳۴ کیلومتری روستائیان برای تماس تلفنی!

اهالی ۱۴ روستای منطقه هبودان از توابع آهوران لاشار در شهرستان نیکشهر سیستان و بلوچستان از هشت سال پیش تاکنون ب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات