سازگاری اپلیکیشن تقویم Sunrise با Wunderlist فراهم شد

سازگاری اپلیکیشن تقویم Sunrise با Wunderlist فراهم شد

همیشه داشتن یک فهرست انجام کار برای پیشبرد بهتر برنامه‌های زندگی توصیه شده و امروزه این کار با کمک گجت‌ها به راحتی انجام می‌شود. Wunderlist و تقویم Sunrise هم اپلیکیشن‌هایی در همین زمینه هستند که اخیرا سازگاری محتواهای این دو اپلیکیشن فراهم شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت