سفری به پارک ملّی دریاچه‌ی پلیت‌ویسه در کروواسی

پارک ملّی پلیت‌ویسه در کروواسی که در سمار یکی از زیباترین پارک‌های اروپاست.

پارک ملّی دریاچه‌ی پلیت‌ویسه (Plitvice) که در کشور کروواسی واقع شده است، در شمار زیباترین نواحی طبیعی قاره‌ی سبز جای داشته و ستاره‌ای درخشان در آسمان این ناحیه‌ی مدیترانه‌ای است. در گشت و گذاری کوتاه در دل طبیعت این منطقه، همراه شما خواهیم بود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت