تماشا کنید: دور زدن قابلیت امنیتی اپل واچ

اپل واچ

اخیرا یکی از کاربران مشکل امنیتی اپل واچ را کشف کرده که بر اساس آن، سارقان می‌توانند قابلیت‌های امنیتی این ساعت هوشمند را دور بزنند؛ در حقیقت اگر این ساعت به سرقت برود، با ریست کردن آن و بدون درخواست رمز، می‌توان آن را استفاده کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت