به شبکه انتقال استان زنجان ۱۶ هزار E1 افزوده خواهد شد

وزیر ارتباطات در شورای اداری شهر زنجان، گفت: با نام گذاری عنوان سال ۹۴ به نام "دولت و ملت، همدلی و همزبان… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات