ایرانسل امکان قطع خودکار اینترنت پس از پایان اعتبار بسته را ممکن ساخت

ایرانسل

ایرانسل با عرضه «طرح کنترل مصرف آزاد دیتا» امکان قطع خودکار اینترنت، پس از پایان اعتبار زمانی و یا حجمی بسته‌های اینترنت همراه را برای مشترکان فراهم ساخت.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت