چگونه روس‌ها جسد لنین را برای نزدیک به یک قرن حفظ کرده‌اند

چگونه روس‌ها جسد لنین را برای نزدیک به یک قرن حفظ کرده‌اند

برای هزاران سال انسان از روش‌های مختلف مومیایی کردن برای حفظ بدن مردگان استفاده کرده است اما هیچ کدام از این روش‌ها با تجربه‌ی ۹۰ ساله‌ی روسیه در حفظ بدن ولادیمیر لنین، انقلابی کمونیست و بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی قابل مقایسه نیست. دانشمندان روسی به طور تجربی روشی را توسعه داده‌اند که ظاهر، احساس و انعطاف پذیری جسد را همچون روز اول حفظ کرده است؛ کسی که ۱۴۵ ساله شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت