تماشا کنید: روبات‌ هایی به شکل حشره

تماشا کنید: روبات‌ هایی به شکل حشره

همواره با شنیدن کلمه روبات یاد روبات‌های ژاپنی که شبیه به انسان هستند و سعی در تقلید حرکات انسان دارند می‌افتیم. اما در دنیای امروز روبات‌هایی با مصارف خاص کاربردهای فراوانی در صنعت دارند. موسسه تحقیقاتی SRI چندین روبات بسیار کوچک تولید کرده که با تقلید از حرکات حشرات می‌توانند کاربردهای فراوانی داشته باشند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت