زود فود برنامه خیرخواهانه حمایت از بیماران MS را با همکاری بیش از ۹۰۰ رستوران برگزار می‌کند

زود فود

 زود فود – اولین سامانه‌ی سفارش اینترنتی غذا در ایران، برنامه‌ی خیرخواهانه حمایت از بیماران MS را با همکاری بیش از ۹۰۰ رستوران برگزار می‌کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت