تحریک الکتریکی موجب تسریع بهبود زخم‌‌‌‌ ها می شود

تحریک الکتریکی موجب تسریع بهبود زخم‌‌‌‌ ها می شود

مطالعه بر روی ترمیم پوست ۴۰ داوطلب نشان داد که تحریک الکتریکی می‌‌‌‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر سرعت فرایند بهبود و ترمیم پوست داشته باشد. پژوهشگران امیدوارند بتوانند به زودی زخم پوش آزمایشی به همراه دستگاهی را توسعه دهند که بتواند زخم‌‌‌‌های انسانی یا حیوانی ناشی از جراحی و سایر آسیب‌‌‌‌های پوستی را به سرعت درمان کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت