ارتش چین استفاده از ساعت، عینک و ابزارهای پوشیدنی هوشمند را در پادگان‌ ها ممنوع کرد

نظامی چینی

اگر از کنار مناطق یا پادگان‌های نظامی رد شده باشید، احتمالا تابلوهایی نظیر «عکس‌برداری ممنوع» را دیده‌اید. در واقع بحث محرمانه بودن تجهیزات، موقعیت مراکز نظامی و … همواره یکی از نکات مورد توجه مقامات ارشد نظامی کشورها است. به تازگی ارتش چین استفاده از ساعت، عینک و ابزارهای پوشیدنی قابل اتصال به اینترنت را نیز در پایگاه‌های نظامی ممنوع کرده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت