دانشمندان درصدد تولید مورفین از شکر هستند

دانشمندان درصدد تولید مورفین از شکر هستند

شکر جزو مواد غذایی است که هر روز از آن استفاده می‌کنیم، اما دانشمندان کاربرد دیگری برای این ماده‌ی خوراکی یافته‌اند. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که می‌توان از طریق شکر، مورفین تولید کرد. مورفین ماده‌ای است که از پالایش هرویین به دست می‌آید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت