پدیده اینترنت و تأثیر آن در اخلاق و عقاید جامعه

پدیده اینترنت، رسانه بسیار نافع و سودمندی است که افکار انسان ها را به سرعت در تمام جهان منعکس می سازد جنبه محت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات