تماشا کنید: ساخت آسمان خراش ۵۷ طبقه در چین طی ۱۹ روز کاری

تماشا کنید: ساخت آسمان خراش 57 طبقه در چین طی 19 روز کاری

شاید شما هم مَثَلِ «کار نشد ندارد» را شنیده‌ باشید. مهندسان چینی در آخرین اقدام خود این مثل را به معنای واقعی کلمه پیاده کرده و یک آسمان خراش مسکونی ۵۷ طبقه را در طول ۱۹ روز کاری ساختند تا ساکنان آن صاحب سرپناه شوند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت