حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی به کدام سایت مراجعه کنند

حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی در سال جاری در صورت اعتراض می‌توانند از طریق سامانه yaraneh۱۰.ir (موضوع کمیسیو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات