گزارش صوتی از استخرهای مختلط و ماساژورهای خانم در تهران!

در این گزارش پیک بامدادی رادیو" به وضوح گفته می شود قیمت اعزام دخترکان جوان برای ماساژ! در خانه چقدر است؟… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات