تماشا کنید: ساخت منقار مصنوعی برای لاک پشت دریایی توسط تکنولوژی پرینت سه بعدی

تماشا کنید: ساخت منقار مصنوعی برای لاک پشت دریایی توسط تکنولوژی پرینت سه بعدی

امروزه پرینترهای سه بعدی کاربرد بسیاری دارند و توانسته‌اند در حوزه‌های مختلفی از جمله پرینت بینی و اعضای مختلف مصنوعی مورد استفاده قرار گیرند. اخیرا تیمی از دانشمندان ترکیه‌ای توسط تکنولوژی پرینت سه بعدی توانسته‌اند منقاری مصنوعی برای لاک پشت دریایی بسازند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت