تماشا کنید: ویدیوی تایم لپس ایجاد شده توسط گوگل از تصاویر عمومی کاربران

تماشا کنید: ویدیوی تایم لپس ایجاد شده توسط گوگل از تصاویر عمومی کاربران

تعداد تصاویر و عکس‌های موجود در دامنه‌های عمومی اینترنت بی‌شمار است و دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توان با آن‌ها کار جالبی را انجام داد. تیمی از محققان گوگل و دانشگاه واشینگتن روشی را توسعه داده‌اند که می‌توان توسط آن تصاویر را به صورت خودکار به ویدئوی تایم لپس تبدیل کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت