اجرای طرح نیکان رفاه ۱ در تمامی شعب بانک رفاه کارگران

امکان ارائه طرح نیکان رفاه ۱ از مجموعه طرح های بانکی نیکان رفاه در تمامی شعب بانک رفاه کارگران فراهم شد.

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات