دیدار مدیرعامل بانک ملی با روسای شعب اداره امور لرستان

مدیر عامل به اتفاق هیأت همراه روز گذشته در سفر به استان لرستان در نشستی صمیمی با مسئولین و رؤسای اداره امور شع… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات