نیکومیل: سرویس ایمیلی متفاوت

نیکو میل

 دیر زمانی است که متخصصان امنیت در مورد نگهداری اطلاعات کاربران در سرویس های پیام رسانی هشدار می‌دهند. تنها راه مقابله با این چالش ها، ایجاد سرویس های مشابه با خدمات ارزش افزوده خاص فارسی زبانان است. چنانچه چنین بستری آماده شود و قابلیت اطمینان بالا داشته باشد؛ با اعتماد سازی به مرور ، توجه کاربران ایرانی به این خدمات جلب شده و به تدریج مشکلاتی که در حال حاضر با آنها روبرو هستیم برطرف می شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت