کشف تأثیر ۵۰ درصدی بنزین بر سرطان در ایران

کشف تأثیر ۵۰ درصدی بنزین بر سرطان در ایران

یک محقق ایرانی در پی تحقیقات خود به نتایج جالب و در عین حال نگران کننده‌ای دست یافته است. فرهاد احمدی معتقد است ۵۰ درصد شیوع سرطان در کشور ناشی از وجود ماده‌ای در بنزین است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت