هزینه‌ی چند ده میلیونی اجاره محل‌ نصب دکل‌ تلفن همراه

مدیرعامل اپراتور سوم ارتباطی کشور از ممانعت‌های متعدد شهروندان از نصب تجهیزات مخابراتی خبر داد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات