یادداشتی از پرویز کرمی به مناسبت روز ملی روابط عمومی

"شکی نیست در جامعه ای که ارتباطات، در آن منطقی و درست و هدفمند باشد، همه چیز به نفع تک تک افراد به پیش خو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات