دانشکده مخابرات نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود/ مخابرات از انحصار دولت خارج نشده تا در انحصار دیگری باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره وضعیت دانشکده مخابرات، گفت: ما این موضوع را در شورای گسترش علوم مورد بر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات