همگام با پیشروان: آیا انسان نیز می‌‌‌‌ تواند با گوش خود ببیند؟

همگام با پیشروان: آیا انسان نیز می‌‌‌‌ تواند با گوش خود ببیند؟

شاید با سامانه‌‌‌ی سونار و نحوه‌‌‌ی کار آن آشنایی داشته باشید. سونار در واقع روشی است که خفاش‌‌‌ها شب هنگام به کمک آن قادر به دیدن محیط اطراف خود هستند. اما آیا انسان‌‌‌ها نیز از این سامانه بهره می‌‌‌‌برند؟ برای پاسخ به این پرسش در ادامه با ما باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت