چگونه جراحان توانستند توموری عظیم را از صورت زن فیلیپینی بردارند

چگونه جراحان توانستند توموری عظیم را از صورت زن فیلیپینی بردارند

تیمی متشکل از ۱۶ جراح استرالیایی در عمل جراحی ۱۴ ساعته توموری عظیم را به شکل کامل از صورت یک زن فیلیپینی برداشته و جان وی را نجات دادند، همچنین ضایعات استخوانی محل تومور را ترمیم کردند تا با این اعجاز در پزشکی انسانی را دوباره به زندگی باز گردانند؛ همراه زومیت باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت