آیا شایعه‌ی سوختن سیم‌کارت‌های رایتل صحت دارد؟

مدیرعامل رایتل با رد شایعه‌ی سوختن سیم‌کارت‌های این اپراتور، گفت: سیم‌کارت‌های همه‌ی اپراتورها از یک منبع تامی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات