آخرین پیامک دختر دانشجویی که نیمه شب خودکشی کرد؟!

دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی بامداد پنجشنبه در اتاق خود در خوابگاه دانشگاه، آخرین بار از گوشی همراه خود استفاد… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات