قطع کانال‌های ارتباطی و انتشار خبر کذب در دقیقه ۸۷

مدیرعامل باشگاه نفت تهران گفت: نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که تلویزیون، موبایل و سایر وسایل ارتباطی جمعی در ورزشگ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات