همگام با پیشروان: باکتری‌‌‌ها و نجات بشریت از چنگ سرطان

همگام با پیشروان: باکتری‌‌‌ها و نجات بشریت از چنگ سرطان

باکتری‌‌‌ و ویروس‌‌‌ها در حقیقت جزیی جدایی ناپذیر از زندگی ما هستند. وجود ما به عنوان یک انسان تا حدی به حضور باکتری‌‌‌ها وابسته است. در همین راستا می‌‌‌توان ادعا کرد زندگی ما بدون آن‌‌‌ها ممکن نیست. در ادامه همراه زومیت باشید تا بیشتر در باره‌ی باکتری‌ها و تاثیر آن‌ها در زندگی انسان آشنا شوید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت