برگزاری مزایده صوری برای واگذاری خطوط رند ثابت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ورود مجلس به بررسی دور زدن قانون از سوی شرکت مخابرات در واگذاری خطوط ثابت رن… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات